Overslaan en naar de inhoud gaan

ATEX gecertificeerde producten

Wij leveren een groot assortiment aan ATEX gecertificeerde producten. Deze ATEX-certificering houdt in dat deze producten voldoen aan de Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. 

Onze ATEX-merken

Wij leveren een compleet gamma aan producten, gereedschappen en machines. We vertegenwoordigen 6 kwaliteitsmerken, 4 ervan met ATEX-certificering:

  • Cengar
  • Spitznas
  • Chicago Pneumatic 
  • Trelawny

Onze ATEX-productgroepen

ATEX gecertificeerde producten worden vaak toegepast. Hier een overzicht van de producten(groepen) die wij voeren met het ATEX-certificaat:

Meer over ATEX

Explosies

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is, kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron tot een explosie leiden. Om explosies te voorkomen, zijn de zogenoemde ATEX-richtlijnen ontwikkeld.

ATEX

De naam 'ATEX' is een afkorting van 'ATmosphères EXplosibles'. Men gebruikt de naam 'ATEX' voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden: ATEX 137 en ATEX 95.

ATEX 137

ATEX 137 beschrijft voor werkgevers de minimum veiligheideisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. 

Organisaties in de Europese Unie waar explosiegevaar bestaat, moeten voldoen aan de ATEX 137-richtlijn. Voor Nederland zijn deze richtlijnen opgenomen in de Arbowet- en regelgeving. 

Werkgevers/eigenaren moeten explosieveiligheidsdocumenten opstellen en onderhouden. In deze documenten worden explosierisico's geïdentificeerd en beoordeeld en worden maatregelen opgesteld en gepland om tot een veilige werkomgeving te komen. Ook worden via een risico-inventarisatie explosiegevaarlijke zones vastgesteld, waarbinnen ATEX 95 (zie verderop) goedgekeurde apparatuur toegepast moet worden.

Explosiegevaarlijk gebied dient voor werknemers duidelijk gekenmerkt te worden met een waarschuwingsdriehoek die in zwart de tekst 'EX' op een gele achtergrond bevat.

ATEX 95

ATEX 95 geldt voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is en beschrijft voorschriften voor apparaten (elektrisch en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen op plaatsen ('zones') waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. 

Deze richtlijn is in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit Explosieveilig materieel en beschrijft de algemene veiligheidsdoelen. Specifieke eisen zijn opgenomen in Europese en internationale normen.

Explosieveilig materieel dat aan de voorschriften van ATEX 95 voldoet, moet gemerkt zijn met het 'Epsilon x'-logo in een regelmatig zeskant.